(Type a title for your page here)
MALTA BEEKEEPERS ASSOCIATION

Summer Honey


​is most typically Wild thyme honey (Thymus capitatus) and is almost exclusively unifloral but there may also be other lesser floral sources, depending on the locality.

MALTESE BEE 


Spring Honey


​is usually a composition of different wild flowers and in fact it is frequently labelled as multiflora honey.  In Spring honey bees collect nectar mainly from wild flowers like white thistle, sulla, borage, dandelion, wild mustard and many other plus some crops and ornamental/fruit trees, especially citrus trees.

Copyright © Lemon Designs Malta. 2013 All Rights Reserved.     email: lemondesignsmalta@gmail.com

Autumn Honey


​is also multifloral but mainly composed of a mixture of 2 main tree species, Carob and Eucalyptus but this honey varies considerably between different localities.

Il-Kunsill ta 'Malta Beekeepers' Association ser isejjaħ laqgħa straordinarja ġenerali li għandha ssir fit-15 ta 'Marzu 2018 fil-bini tal-Kunsill Lokali tal-Imġarr fis-6.00 ta' filgħaxija. Din il-laqgħa ġenerali straordinarja qed tissejjaħ sabiex jiġu diskussi l-emendi għall-istatut mitluba mill-kummissarju għall-organizzazzjonijiet volontarji u se jittieħed vot mill-membri tas-soċjetà li tirregola dawn l-emendi.

Laqgħa ghall-Membri tal-MBA / Meeting for all Members of MBA   28 ta 'Marzu 2018   

The Council of the Malta Beekeepers' Association will be calling a general extraordinary meeting to be held on the 15th of March 2018 in the premises of the Mgarr Local Council at 6.00 in the evening. This extraordinary general meeting is being called so that amendments to the statute requested by the commissioner for the voluntary organisations will be discussed and a vote by the society members will be taken regarding these amendments

     ​    Dear Members 

On the 28th of March at 6.00pm a meeting will be held at the Hall of the Mgarr Council Premises for all members of the Malta Beekeepers’ Association at 6.00pm. The MBA has invited the Minister for Sustainable Development, the Environment and Climate Hon Dr Jose Herrera and the Parliamentary Secretary for Agriculture, Fisheries & Animal Rights Dr Clint Camilleri who will be present to discuss and answer questions regarding all aspects of the local beekeeping sector. Moreover MEPs from both political parties Mrs Miriam Dalli and Mr Francis Zammit Dimech have also been invited.

All members are encouraged to attend and only paid up members will be allowed in. Members who have fallen back on their membership fee or new members can pay the membership fee before the entrance to this activity.

Laqgħa Straordinarja Generali / General Extraordinary Meeting  15 ta 'Marzu 2018

​         Għeżież Membri


Fit-28 ta 'Marzu fis-6.00 ta' filgħaxija se ssir laqgħa fis-sala tal-Kunsill Lokali tal-Imġarr għall-membri kollha tal-Malta Beekepers’ Association. L-MBA stieden lill-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u l-Klima Dr Joseph Herrera u s-Segretarju Parlamentari għall-Agrikoltura, Sajd u Drittijiet tal-Annimali Hon Clint Camilleri li se jkun preżenti biex jiddiskutu u jwieġbu mistoqsijiet dwar l-aspetti kollha tas-settur lokali tal-apikultura. Barra minn hekk ġew mistiedna wkoll MEPs miż-żewġ partiti politiċi Mrs Miriam Dalli u Mr Francis Zammit Dimech .

Il-membri kollha huma mħeġġa jattendu u l-membri li ħalsu il-mizata tas-sħubija jitħallew jithlu. Membri li naqsu mill-ħlas tas-sħubija tagħhom jew membri ġodda jistgħu jħallsu l-miżata tas-sħubija fl-entratura.